Materialbrist tvingar VCT att stänga produktionen

Företagsledningen har meddelat att till följd av materialstörningar har de tagit beslut om att reducera produktion och avslutar veckan tidigare enligt nedanstående schema:

C-fabrik, reduktion 7 skift, planerat avslut onsdag kl 15.18

B-fabrik, reduktion 6 skift, planerat avslut onsdag kl 23.54

A-fabrik Cl90, reduktion 6 skift, planerat avslut onsdag kl 23.54

A-fabrik Cl60, reduktion 5 skift, planerat avslut torsdag 06.30

Logistik följer produktion

Uppstart igen söndag 21.54 15 augusti.

Beredas arbete eller ta ledigt resten av veckan
Avvikelser från ovan kommer att finnas, t ex för gårdsarbete, godsmottagning, underhåll, förbättringar med mera, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för störningsfri produktion från och med vecka 33.

Medarbetarna kan ta ut egen ledighet, i form av komp eller semester enligt överenskommelse med närmaste chef, alternativt kommer arbete beredas.

Behåller 15 000 kr i semesterbonus
Medarbetare som arbetar överenskommen tid i v32, enligt ovan, kommer att få den sedan tidigare överenskomna ersättningen om 15 000 kr för sitt arbete under veckan.