Stoppdagar utan meningsfull sysselsättning dränerar tidbankerna

Glenn Bergström, ordförande

Materialbristen fortsätter att sätta käppar i hjulen för produktionen i Torslandafabriken, vilket för VCT´s räkning innebär att fler stoppskift läggs ut. Produktionen står hela vecka 35 och det finns inget som tyder på att det kommer att räcka.

Enstaka dagar blir till veckor och om VCT personalen kompar ut eller tar semester, på sin egna bekostnad, kommer deras inarbetade tidbanker att sina ganska snabbt, i synnerhet på nattskiftet, säger Glenn Bergström, ordförande i Volvo Car Verkstadsklubb. Nu behöver vi tänka till och göra det bästa av situationen tillsammans med företaget, menar han.

Det går knackigt i produktionen och till följd av störningar i materialförsörjningen har ledningen nu tagit beslut om att reducera produktionen ytterligare genom ett stoppskift i C-fabriken. Företaget meddelar även att ytterligare stoppskift kan komma att behöva läggas ut senare i veckan då materialförsörjningen fortsatt är ansträngd.

Vecka 34
C-fabrik stoppskift natt mot måndag 23 augusti, start vecka 34 dagskift 06.30 23 augusti.
A-fabrik och B-fabrik startar som vanligt söndag kl 21.54 för att fylla upp flödet.
Logistik följer produktion

C-fabrik stoppskift fredag 27 augusti dag- och kvällsskift.
A-fabrik och B-fabrik fyller på flödet fredag 27 augusti under dagskift, därefter stoppskift fredag 27 augusti kvällsskift.
Logistik följer produktion

Vecka 35
Stopp för samtliga 15 skift i hela VCT. Produktionen vecka 36 planeras starta som vanligt söndag 5 september kl. 21:54. Eventuella förändringar kommuniceras senast torsdag 2 september.

Företaget har basunerat ut att medarbetarna kan ta ut egen ledighet, i form av komp eller semester enligt överenskommelse med närmaste chef, alternativt kommer arbete beredas.

– Vår rekommendation är att gå till jobbet och företaget är skyldiga att se till så det finns arbetsuppgifter.

– Om det fortsätter stå still med längre perioder behöver vi hitta andra meningsfulla sätt att sysselsätta oss förutom att städa fabriken eller andra påhittade uppgifter under tiden, om inte företaget vill permittera eller göra en överenskommelse som vi alla känner oss tillfreds med.

– Varför inte se över någon form av kompetenshöjande aktivitet eller på annat sätt utvecklande verksamhet när vi har tiden till vårt förfogande, ifrågasätter Glenn?

Att stämpla ut, eller inte stämpla ut…


Klubben har noterat att majoriteten av medlemmarna i produktionen väljer att stämpla ut och gå hem.
Det kan vara förståeligt under sensommarperioden, men vi bör ha i åtanke att företaget ganska nyligen sade upp vårt avtal om 50/50 som tidigare innebar att de var tvungna att stå för halva lönekostnaden och skickade hem personalen då det inte fanns sysselsättning.

Nu måste företaget erbjuda alla som inte vill ta ut sina inarbetade timmar eller semesterdagar, sysselsättning.