IF Metalls kongress 2022 hålls i Göteborg

Nu är det bestämt. Det blir kongress i slutet av nästa år, på Svenska mässan i Göteborg. Martin Gunnarsson, förbundssekreterare, är tillfreds över beslutet: ”En kongress är inte bara förbundets allra viktigaste möte utan också en rejäl vitamininjektion för organisationen”, säger han.

Porträtt av Martin Gunnarsson  i gatumiljö med suddig bakgrund.
Martin Gunnarsson, IF Metalls förbundssekreterare. Fotograf: Daniel Roos

Först sköts den upp. Sedan ställdes den in, och ersattes med en digital extra kongress. Allt på grund av pandemin så klart. Men nu har förbundsstyrelsen beslutat att förbundets femte ordinarie kongress ska hållas mellan den 28 november och den 2 december 2022.

– Det blir alltid väldigt bra när IF Metallare från hela landet samlas och resonerar om viktiga frågor. Det är då vi sätter agendan för framtiden, det är då vi stärker vår organisation, säger Martin Gunnarsson.

På kongressen ska bland annat förbundsstyrelse och övriga förbundsuppdrag väljas.

– Planen är en fullskalig kongress, likt den vi skulle ha haft i maj 2020. Förutom alla val ska vi ta beslut om motioner, ekonomifrågor och förbundets inriktning för de kommande åren.

Kongressen kommer att hållas i Göteborg.

– Vi har tittat på flera anläggningar runt om i landet, men bestämde oss till sist för Svenska mässan. De kan matcha våra krav och förväntningar, och dessutom har vi en stor andel medlemmar i regionen, säger han.

Mer information om kongressen kommer längre fram.