Utbildning IRL – för verkligheten är svår att slå!

Fysiskt möte för förtroendevalda. I oktober kunde studeigänget äntligen få träffa ”Gruffarna” IRL

– Pandemitiderna har utmanat vår stu­dieorganisation och planeringen på många olika sätt. Det har varit många tvära kast i hur utbildning skall bedrivas, om utbildningar skall bli av eller huruvida vi be­hövt stänga ned helt, berättar Dan Karlberg som ansvarar för fackliga studier.

Omställning till digitala distansut­bildningar har skyndats på och ganska många har genomförts. Vi har till och med genomfört vår mest omfattande grundutbildning för förtroendevalda VUFF och GRUFF på 15 dagar helt digitalt under våren 2021. Detta hade inte varit möjligt utan med­lemsutvecklarna och de fantastiska delta­gare som besökt våra utbildningar.

Fysiska utbildningar i höst

Ta del av klubbens studieutbud här

– Vi har försiktigt startat upp fysiskt och digitalt med IF Metalls utbild­ningar under september och planen är att köra kommande IF Metallut­bildningar som vi presenterat i stu­diekatalogen fysiskt från oktober och framåt. Kursplatser och datum följer katalogerna om inget annat medde­las.

Vid eventuella ändringar får sökan­de och deltagare på aktuell utbild­ning information om detta i god tid. Därför är det extra viktigt att de som ansöker till utbildning använder den uppdaterade ledighetsansökan som numera finns på klubbens hemsida under fliken verksamhet/facklig ut­bildning.

– Det är viktigt att blanketten också fylls i med aktuell mejladress och telefonnummer så vi kan kontakta via dessa.

Ökat tryck på ansökningar

Utbildningskommittén har redan märkt av ett klart ökat söktryck när vi ställer om till mestadels fysiska utbildningar igen.

– Jag tror att många medlemmar har saknat att träffa arbetskamrater fysiskt på kurserna i vanliga kurslo­kaler, ta en kopp kaffe ihop face to face. Kolla på din fackliga anslagstav­la, botanisera i kurskatalogen och välkommen att söka en facklig kurs, uppmanar Dan Karlberg.