IF Metall välkomnar LO till huvudavtalet

IF Metall välkomnar att LO är på väg att ansluta sig till nya huvudavtalet. ”Då får vi äntligen en stabil och långsiktig överenskommelse om anställningstryggheten som alla fackliga centralorganisationer står bakom” säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä och förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metall har varit drivande i parternas förhandlingar om den så kallade LAS-överenskommelsen. De senaste kongresserna har gett förbundsstyrelsen ett tydligt uppdrag att komma till rätta med otrygga anställningar och bristen på vidareutbildning och omskolning. 

Förhandlingar är alltid ett givande och tagande. Men helheten i överenskommelsen är bra.
– Vi får helt nya möjligheter till vidareutbildning och omskolning – det behöver industriarbetarna i industrins snabba klimatomställning. Dessutom får vi skarpare regler för visstid, inhyrning och hyvling av arbetstid, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. 

Under hösten har LO förhandlat med Svenskt Näringsliv. De har kommit överens om att fler ska få tillgång till omställningsstöd via parternas gemensamma trygghetsfond TSL. Visstidsanställda och de som har sagts upp på grund av sjukdom ska kunna ta hjälp av TSL, även om just deras LO-förbund inte ansluter sig till det nya huvudavtalet. 

Det är därför som LO-styrelsen nu rekommenderar LO:s representantskap att ansluta LO till det nya huvudavtalet.
– Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen och ett bevis för att det är parterna och inte politikerna som sätter spelreglerna på arbetsmarknaden. Vi slipper osäker ping pong-lagstiftning som ständigt ändras av skiftande politiska majoriteter, säger Marie Nilsson. 

Dessutom stärks LO:s roll som facklig centralorganisation.
–  LO sitter inte på läktaren. Det är viktigt för maktbalansen på arbetsmarknaden och inför framtida förhandlingar med arbetsgivarna, säger Veli-Pekka Säikkälä.