Företaget säger upp vår prestationsöverenskommelse (PÖK)

– Vi har mottagit en uppsägning av vår prestationsöverenskommelse för TC, även kallad PÖK. Klubben har begärt överläggningar för att få reda på vad företaget är ute efter, säger Glenn Bergström, ordförande i klubben.

Glenn Bergström

Jag tycker det här är mycket beklämmande. Anledningen varför vi har en prestationsöverenskommelse är för att ha ordning och reda på balanserna.

– Att det finns tydliga regelverk för hur vi hanterar förändringar, både utifrån våra ackordsöverenskommelser samt för att säkerställa en god arbetsmiljö, det är till gagn för bägge parter. Därför är det olyckligt att företaget väljer att säga upp det.

Vad händer nu?

– Vi för en dialog med företaget för att ta reda på var skon klämmer, och i skrivande stund har vi kommit överens om att genomföra ett prov gällande ny balanseringsform på ett begränsat antal balanser. Vi får återkomma med information när vi har alla detaljer.

– Vårt nuvarande avtal har en uppsägningstid på 6 månader vilket innebär att det löper ut den 15 augusti. Fram till dess gäller alla våra avtal gällande grindstrukturer, ASG grupper med mera, förutom på de stationer där vi kommit överens om att utföra ett prov.

Påverkar det vår lön?

– Det kommer inte påverka vårt nuvarande löneavtal, eftersom vi har en paragraf i vårt kollektivavtal som ger oss rätt till samma lön, under förutsättningen att vi inte gör några förändringar i vårt nuvarande arbetsupplägg, även om avtalet sägs upp.

Mer information löpande

Parallellt med att klubben förhandlar med företagsledningen, kommer det att tillsättas ett antal arbetsgrupper för att arbeta vidare med frågor kring balansering, ergonomisäkring och prestations bedömningar med mera.

Verkstadsklubben kommer att informera löpande kring utvecklingen av vårt förhandlingsarbete, vilket kommer rapporteras i Fördelaren och på vår hemsida.