Historiskt beslut av IF Metalls avtalsråd

Efter genomgång av nya huvudavtalet för trygghet och omställning, diskussioner i grupper och debatt klubbade avtalsrådets ledamöter ja till att underteckna avtalet. ”Det här är ett historiskt beslut som vi är med om att fatta idag”, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson och avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä Foto: Stefan Jerrevång

Därmed får vi helt nya ekonomiska möjligheter till vidareutbildning och omskolning. Och skarpare regler för inhyrning, visstid och hyvling av arbetstid. Heltid blir norm i LAS. 

Vägen mot detta huvudavtal har varit lång och kantad av mycket livliga diskussioner, lagen om anställningsskydd är en fråga som helt naturligt engagerar många. För IF Metall har det varit självklart att försöka nå fram till en överenskommelse som innebär både trygghet, omställning och anställningsskydd.
– Vi har varit drivande i detta arbete. För våra medlemmar har otryggheten och osäkra anställningsförhållanden stått på vår dagordning sedan många år. På våra kongresser har frågorna debatterats och vi som förbund har ett uppdrag att vara drivande för våra medlemmars bästa, säger Veli-Pekka Säikkälä. 

Det är också självklart att det är parterna, facken och arbetsgivarna, som ska sätta spelreglerna för hur arbetsmarknaden ska fungera, och inte politikerna.
– Därför känns det idag väldigt bra att vi har kommit fram till vårt beslut här på avtalsrådet idag, säger Veli-Pekka Säikkälä och fortsätter. 
–  Vi har också i högsta grad haft en aktiv roll i innehållet i det förslag till ny lag om anställningstrygghet som nu ligger för beslut innan sommaren. 

Förhandlingsprotokollet för det nya huvudavtalet och tillägg till detta samt propositionen för ny lag finns att läsa på ifmetall.se/las.