Rösta för tryggare industriarjobb och en värdig pension

Socialdemokraterna vill höja pensionerna och ge fler en värdig pension.
– Det ligger i linje med IF Metalls krav inför valet, säger förbundsordförande Marie Nilsson och vice ordförande Tomas With.

Marie Nilsson, förbundsordförande IF Metall

I dag den 24 augusti gjorde Socialdemokraterna ett utspel om hur man ska öka tryggheten för Sveriges pensionärer, både dem som redan gått i pension och dem som ska göra det.

För att förbättra pensionssystemet satsar S på trygghetspension, höjning av pensionsavgiften och införande av ”pensionsgasen”.

Trygghetspensionen införs nu i september. Den ska göra så att fler av de som inte orkar arbeta till ordinarie pensionsålder kan få sjukersättning i stället för att gå i pension i förtid.

– Det är bra att Socialdemokraterna betonar sitt stöd för trygghetspensionen, särskilt när M, KD, C och L tog bort åtgärden ur sina budgetmotioner, kommenterar Marie Nilsson.

Den höjning av pensionsavgiften som S föreslår ger en industriarbeterare som i dag är i början av sitt arbetsliv mer än 1 200 kronor mer i månaden när det blir dags för pension.

– Det måste in mer pengar i systemet och avgiften bör höjas till de ursprungliga 18,5 procenten. Arbetsgivarna bör stå för åtminstone en del av den höjningen, säger Marie Nilsson.

När det är dåliga tider krymper utbetalningarna till våra pensionärer, men de får inte mer när det finns ”för mycket” pengar i pensionssystemet. Det vill S ändra på med den så kallade ”pensionsgasen”.

– ”Gasen” ger mer pengar till kommande pensionärer. Det är bra, säger Tomas With.