Ett MENSkligare Volvo Cars

I samband med internationella kvinnodagen 2021 lanserade Marie Nilsson, IF Metalls förbundsordförande i samarbete med organisationen MENSEN, en kampanj för ”Ett Menskigare arbetsliv” i syfte att lyfta fram kvinnors situtation på arbetsplatserna.
I Februari väckte vårt huvudskyddsobud, Carlos Rebelo Da Silva ihop med IF Metalls arbetsmiljöutskott i koncernen frågan, om att företaget borde erbjuda mensskydd för samtliga kvinnliga anställda i Volvo Cars.

– Från det datumet fram tills nu har det varit ett antal möten samt två provområden i Göteborg, för att verifiera behovet och tekniska lösningar. Och efter en lång process har vi lyckats att få företaget, den 16 december 2022, att fatta beslut om implementering av mensskydd inom Volvo Cars Sverige under 2023, berättar Carlos

-Det här beslutet gäller alla, både kollektivanställda och tjänstemän.

Företaget kommer i nuläget att erbjuda två separata lösningar på mensskydd beroende på om det är i fabriksmiljö eller i kontorsmiljö.

Bakgrund till att vi i koncernen tog beslutet att driva kampanjen ”Ett MENSkligare arbetsliv” som syftar att bryta tystnaden och öka kunskapen om mens i industrin, att göra upp med fördomsfulla attityder och jargong samt att inkludera mens-perspektivet i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Ingen ska behöva stanna hemma från jobbet i onödan, för att det inte finns möjlighet att byta mensskydd på arbetsplatsen Och ingen som faktiskt behöver stanna hemma från jobbet, på grund av menssmärtor eller andra symptom, ska behöva känna dåligt samvete inför chefen eller arbetskamraterna.

Återkommande Tema för 8 mars 2023

I samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2023, så kommer konferensdagen ”Ett MENSKligare arbetsliv” genomföras på SKF tillsammans med IF Metall Göteborg och organisationen Mensen, som ligger bakom initiativet.

SKYDDSROND MED MENSPERSPEKTIV

Arbetsplatser ser olika ut och målet är inte att bocka av varje ruta. Listan är tänkt som ett verktyg för att göra en nulägesanalys och hitta förbättringar utifrån de förutsättningar som finns.
Checklistan är utformad av IF Metall med inspiration från organisationen MENSENs checklista.