Senaste nytt – avtalsrörelsen

Detta står på spel

Under avtalsförhandlingarna ställer både IF Metall och arbetsgivarna krav. Detta plus mer avtalsspecifika krav är vad vi och våra motparter vill förändra i kollektivavtalen.

Vi kräver

Högre löneökningar

Det går bra för industrin, och industriarbetarna är en viktig del i den gröna omställning som händer nu. Vi är framtiden! Det är dags att växla upp löneökningstakten, och därför ställer vi det högsta kravet sedan början av 1990-talet.

Mer pengar till lågavlönade

Lägstalönerna ska upp rejält, och de med låga löner ska få extra pengar i potten att fördela. Det gynnar främst kvinnor eftersom de ofta jobbar i lågavlönade branscher.

Stärkt deltidspension

Den som närmar sig pension och är sliten måste ha råd att gå ner i arbetstid de sista åren. Därför måste avsättningarna till deltidspension öka.

Rättvis återanställning

Den som varit tidsbegränsat anställd ska ha samma rätt till kollektivavtalad företrädesrätt (KFF) som tillsvidareanställda.

De vill ge oss

Lägre löneökningar

Arbetsgivarna vill inte ens ge oss hälften av vad vi krävt. De vill också kunna sätta lägre löner än vad det centrala avtalet ger, och dessutom ta bort din garanterade del av lönepotten*.
(*Teknikavtalet)

Längre arbetsdagar

Jobbar du i en gruva under jord vill arbetsgivarna öka din arbetstid, och ovan jord vill de ta bort din arbetstidsförkortning*. De vill också kunna beordra dig att jobba fler övertidstimmar**.
(*Gruvavtalet, **Teknikavtalet, Teko, I-avtalet, Kemiska fabriker och Gemensamma metall)

Mindre makt över arbetstiden

Arbetsgivarna vill störa din fritid genom att med kort varsel kunna variera din arbetstid mer än i dag*. De vill också att en tillfälligt förlängd arbetstid ska kunna läggas som arbetspass på lördagar, utan övertidsersättning*. Dessutom vill de kunna ta in personal på kortare anställningar än i dag och på deltid**.
(*Teknikavtalet, **Stål- och metallavtalet)

En kall semester

Arbetsgivarna vill ha makten att lägga din sommarsemester i kalla september med mörka kvällar, då skolorna har börjat.
(Teknikavtalet)

Du behövs

För att kunna teckna bra kollektivavtal krävs det att många är medlemmar i facket. Ju fler vi är desto starkare blir vi i avtalsförhandlingarna.

Vad är det som står på spel i avtalsrörelsen? Följ länken nedan för att ta del av det senaste samt hitta affischer för att dela på din arbetsplats.

Detta står på spel – IF Metall