– Sträck på er kamrater!

Den 13 april samlades IF Metalls avtalsråd för att gå igenom överenskommelser om de nya normerande avtalen. Avtalsrådet klubbade ja till förhandlingsresultatet på 7,4 procent för en tvåårsperiod.
”Sträck på er kamrater, tillsammans har vi fått till ett bästa möjliga avtal i en svår tid. Vi har en unik facklig styrka”, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Ett avtal vars värde ger 4,1 procent första året och 3,3 procent andra året är också högre än någonsin tidigare i Industriavtalets 25-åriga historia. Dessutom högt med tanke på att arbetsgivarnas utgångsläge var högst 2,0 procent när avtalskraven växlades strax före jul 2022.
–  Här har våra förtroendevalda i förhandlingsdelegationerna gett oss ett enormt stöd och styrka att hålla fast vid våra krav. Och att hålla fast vid siffran 4 och till och med nå utöver det, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä. 

Det andra avtalsåret med 3,3 procent är också en markering på att vi har växlat upp våra avtalskrav. Tidigare har våra avtal landat på 2,2 – 2,3 procent den senaste 10-årsperioden.
– Dessa 3,3 procent är en viktig signal från oss att vi har växlat upp löneökningstakten, säger Veli-Pekka Säikkälä. 

Efter avtalsrådets möte som samlade cirka 200 personer, ombud och ledamöter för förhandlingsdelegationerna fortsätter nu avtalsrörelsen. Det finns fortfarande nästan 30 avtalsområden vars avtal löper ut under året. Förhandlingsdelegationerna för dessa avtal håller på eller kommer att börja förhandlingarna.
– Vi är inte klara förrän alla är klara och alla våra medlemmar har nya avtal och tryggare villkor på arbetsplatsen, säger Veli-Pekka Säikkälä. 

Sist ut av IF Metalls 37 avtal är Samhallavtalet som löper ut den 30 september. 

Fortsätt följa avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2023.