Nytt löneavtal för Volvo Cars

– Nu har vi slutfört både våra koncern- och lokala löneförhandlingar och idag kan klubben äntligen presentera ett löneavtal som totalt ger en genomsnittlig löneökning på 2 820 kr under de två kommande åren, meddelar klubbens ordförande, Adrian Avdullahu.

Första året höjs lönerna i genomsnitt med 1 493 kr från 1 juli. För perioden april-juni betalas ett engångsbelopp på 9 500 kr som betalas ut med juli-lönen vilket är ett mervärde mot det centrala avtalet.

Vi tidigarelägger nästa års höjning till 1 januari 2024, vilket ökar värdet för avtalsperioden ytterligare och då är den genomsnittliga höjningen 1 327 kr.

– Det har varit tuffa överläggningar med företaget, då vi förhandlar i skuggan av ett varsel och vi lider fortfarande av komponentbrister i sviterna av Corona.

Det pågår dessutom stora kostnadsbesparingar inom samtliga delar av företaget för att trygga vår sysselsättning på en längre sikt, förklarar Adrian.

Avtalet i korthet

  • Avtalet följer det centrala och gäller under perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2025 och omfattar alla IF Metalls kollektivanställda inom Volvo Cars Sverige. I detta regleras även OB och övertidsersättningar vilka höjdes med 4,1% 1 april och höjs ytterligare 3,1% 1 april 2024
  • I vårt lokala avtal höjs lönerna den 1 juli i genomsnitt 1493 kr Ytterligare löneökning i januari med 1327 kr den 1 januari 2024
  • Ett engångsbelopp 9 500 kr betals ut med julilönen
  • Avsättning till delpension höjs med 0,2% till 2,6% från 1 april 2024 och ger då tillsammans med tjänstepensionen 7,1% per år.
  • Företagspensionen höjdes med index vid årsskiftet till 702 kr
  • Ny Genomsnittsförtjänst (GFL) för bemanningsanställda ska gälla från den 1 juli 2023
  • Flexpoolslönen höjs till 201,73 kr per timme och gäller från 1 april 2023 (betalas retroaktivt) och höjs ytterligare till 208,80 kr från 1 januari 2024
  • Friskvårdsbidraget höjs till 3 500 kr vid årsskiftet

För mer information om innehållet, läs Fördelaren Extra genom att klicka på filen här intill.

Förtydligande gällande engångsbeloppet:
Engångsbeloppet betalas ut till föräldralediga och samtliga som arbetat minst 80 tim. under den aktuella perioden april-juni och är fortsatt visstids-eller tillsvidareanställd på Volvo Cars den 1 juli 2023.

Volvo Car Verkstadsklubb