Skyddsombudens dag

25 oktober är det skyddsombudens dag.
Döden på jobbet blir allt mer påtaglig. Det handlar om tragiska olycksfall med dödlig utgång, men även om arbetsrelaterade sjukdomar som leder till för tidig död.
Varje dag runtom i Sverige kämpar våra skyddsombud för arbetskamraternas rätt till hälsa och säkerhet på jobbet. Skyddsombudets roll i det förebyggande arbetet är av livsviktig betydelse!

Fira ditt skyddsombud på Skyddsombudens dag 25 oktober 2023!


Rollen som skyddsombud är ett fackligt uppdrag med syfte att jobba tillsammans med sina kollegor för att arbetsgivaren ska ta sitt ansvar över arbetsmiljön på allra högsta allvar.
Oftast handlar det om att arbeta förebyggande, uppmärksamma chefen på risker för att undvika olyckor, skador och tillbud. Verkar uppdraget som skyddsombud något för dig? Kontakta din gruppstyrelse så får du veta mer.