Därför tvingas IF Metall att strejka

Det främsta skälet för IF Metall att vidta stridsåtgärder mot Tesla är att säkerställa att våra medlemmar har schyssta och trygga arbetsförhållanden. Under lång tid har vi försökt diskutera med Tesla om att teckna kollektivavtal med oss, men utan framgång. Nu ser vi ingen annan lösning än att vidta stridsåtgärder.

Detta har inte de anställda på Tesla jämfört med om de hade kollektivavtal

Den svenska arbetsmarknadsmodellen

Kollektivavtal är grunden för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det innebär att de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna bestämmer spelreglerna på arbetsmarknaden, utan inblandning från stat och politiker. I Sverige omfattas cirka nio av tio arbetstagare av kollektivavtal.

I kollektivavtalet ingår lön, anställningsform, avtalspension, arbetstid, semester och uppsägningstider. Således drar arbetsgivarna nytta av branschspecifika, långsiktiga och stabila spelregler.

Kollektivavtalen förhandlas branschvis och de anställda garanteras de löner och arbetsvillkor som är standard inom hela sektorn. Detta gör det möjligt för företag att verka på lika villkor, samtidigt som man undviker risken för att någon enskild arbetsgivare snedvrider konkurrensen inom branschen genom dåliga villkor för sina anställda.

I affischen Kollektivavtalet är guld värt finns siffror med exempel från Motorbranschavtalet IF Metall. Skriv gärna ut affischen och visa upp vad kollektivavtalet ger!

Affisch som visar kollektivavtalets värde.

Kollektivavtalet ger mer pengar i plånboken

Kollektivavtalet-är-guld-värt_Motorbransch_2023.pdf (1,3 MB)

Väldigt få arbetsmarknadskonflikter i Sverige

När ett kollektivavtal väl är undertecknat har både arbetsgivare och arbetstagare skyldighet att hålla fred. Detta gäller under hela avtalsperioden och säkerställer att ingen kan strejka för att få bättre villkor än de som anges i avtalet.

Som en följd av detta säkerställer kollektivavtalet en svensk arbetsmarknad med mycket få stridsåtgärder, konflikter eller strejker. Den bygger på en mångårig svensk tradition av över 100 år av förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare. Kollektivavtalet skapar en situation av ordning och reda för både anställda och arbetsgivare, samtidigt som man undviker konflikter.

Vi strävar efter en snabb lösning

IF Metall tecknar cirka 200 lokala kollektivavtal om året inom industrin. Mycket sällan hamnar vi i konflikt. För det mesta har vi en konflikt om året, som oftast slutar med ett undertecknat avtal.

Naturligtvis vill vi att våra medlemmar på Tesla ska ha lika schyssta och trygga arbetsförhållanden som medlemmarna på andra liknande företag i Sverige.

Även om vi har tar till stridsåtgärder är det vår uppriktiga förhoppning att Tesla äntligen ska börja förhandla och teckna kollektivavtal för de anställda i Sverige.

Tesla är en global ledare inom den gröna omställningen. Vi hoppas att de är villiga att visa samma nivå av ledarskap när det gäller arbetsvillkor för sina anställda och våra medlemmar. Vi strävar efter och ser fram emot en snabb lösning.

Källa: IF Metall