Tillfällig dispens ska underlätta för de hårdast drabbade Teslaägarna

Tesla fortsätter vägra kollektivavtal. Eftersom konflikten ser ut att bli långvarig har IF Metalls konfliktkommitté beslutat om en tillfällig dispens för verkstäderna i sympatiblockad. Under den tillfälliga dispensen får verkstäderna reparera de mest allvarligt skadade Teslabilarna. ”Detta kommer att hjälpa de verkstäder samt Teslaägare som är hårdast drabbade”, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Den tillfälliga dispensen gäller under perioden den 19 februari till och med den 30 april 2024. Den berör enbart verkstäderna i sympatiblockad, alltså inte Teslas egna verkstäder. De fordon som omfattas är enbart äldre bilar som är försäkringsjobb.
– Enligt uppgift handlar det om fem till tio procent av alla bilar som kommer till skadeverkstäderna, säger Veli-Pekka Säikkälä

Läs mer:

Mer information om den tillfälliga dispensen finns på ifmetall.se/dispens.
Besök också ifmetall.se/tesla för övrig information om konflikten.