Nytt prestationsavtal från 1 Maj

Gemensam kommunikation ihop med företaget:

Tillsammans har Volvo Car Torslanda och IF Metall kommit överens om ett nytt Balanseringsavtal. Avtalet är utarbetat för att ge de bästa förutsättningarna att sätta medarbetare i centrum och möjliggöra ett hållbart arbetsliv och vara en trygg och säker arbetsplats. Men även att stödja oss i att vara en konkurrenskraftig arbetsplats med en korrekt, snabb och flexibel hantering av förändringar.

Från och med nu kommer en utrullning av information kring avtalets innehåll i detalj att påbörjas för alla medarbetare.

Under måndagen träffades parterna ihop med chefer och förtroendevalda för att presentera grunderna i det nya avtalet. Nu startar en utrullning till berörda medarbetare inom samt de funktioner som ska börja arbeta utifrån de nya förutsättningarna.

En välkommen omstart

– Det känns skönt att äntligen vara i hamn med ett avtal, och det här blir en välkommen omstart efter en lång period av ovisshet om vad som ska gälla framgent både vad gäller våra balanseringsregler och hur vi säkrar vår arbetsmiljö när vi arbetar med förändringsarbetet, berättar Adrian Avdullahu, ordförande i Volvo Car Verkstadsklubb.

– Vi behåller grunden i MTM systemet och har ett antal regler kopplade till tidsmätning och hur vi räknar fram våra balansupplägg. Det har också varit viktigt från klubbens sida att lyfta in frågor om det utvecklande arbetet, lagutveckling och ett hållbart arbetsliv fram till pension, och allt detta kommer vi att återkomma längre fram, förklarar Adrian.

Mer information inom kort

En Fördelare med mer information kommer inom kort presentera mer ingående vad som blir gällande framgent.