Digitala utbildningar är här för att stanna

På grund av Coronasmittan stängdes all studieverksamhet i förbundets regi ned under våren. Vilket har fått IF Metall att försöka hitta nya former för studier.
– Digitala utbildningar på distans kommer med största säkerhet att vara ett inslag även i en framtid utan Corona och restriktioner, menar Dan Karlberg, studieansvarig i klubben.

Dan Karlberg, studieansvarig

Mötesverksamhet, informationsmöten och kortare utbildningsinslag lämpar sig bäst för de digitala plattformarna. Det blir svårare med längre utbildningar, såsom processutbildningar och utbildningar som bygger mycket på interaktionen människor emellan för att den ska bli kvalitativ.

Supporterar och guidar

Folkbildningsmetodiken som fackföreningarna och ABF använder sig av bygger mer på att gruppen formulerar vad de vill lära sig, tar reda på och finner svaren tillsammans genom att slå i böcker, leta på nätet och via erfarenhetsutbyte lösa frågeställningarna och redovisa dem för hela gruppen.

– Det är därför de som håller i utbildningarna kallas handledare och inte lärare, förklarar Dan. – Handledaren supporterar och guidar deltagarna framåt i arbetet och inte bara rapar svaren. Handledaren deltar, är aktiv i diskussionerna och håller resonemangen vid liv, då inte alla frågeställningar har enkla svar.

Strategiskt viktiga

Efter semestern så kom nya besked om studieverksamheten. LO beslutade att ställa all fysisk studieverksamhet till den 31 december 2020. Detta innebär att all tvärfacklig verksamhet, det vill säga den vi genomför ihop med andra LO-förbund, utgår.

– För oss i Göteborgsområdet får det en väldigt stor påverkan då en stor del av vår utbildningsverksamhet bygger på ett tvärfackligt samarbete i Västsverige. Men trots det gav IF Metallförbundet avdelningarna runt om i landet i uppgift att riskbedöma, Coronasäkra och försiktigt starta upp strategiskt viktiga utbildningar.

– Volvo Car Verkstadsklubb har fattat beslut om att genomföra ett antal utbildningar som anses strategiskt viktiga. Det blir betydligt färre fysiska utbildningar under 2020 men de ska kompletteras löpande med digitala distansutbildningar både i IF Metalls och LO/ABF-regi vilket gör att vi hoppas kunna erbjuda både medlemmar och förtroendevalda ett visst utbud under rådande omständigheter.

Trygg hemmamiljö

– Fördelen med digitala distansutbildningar är att du sitter i en trygg hemmamiljö och får möjlighet att träffa deltagare från hela Sverige, från helt olika branscher, arbetsplatser och erfarenheter, vilket är en riktigt häftig känsla.

– Så håll ögon och öron öppna efter digitala utbildningar nu i höst/vinter så ses vi kanske i ”cyberspace”, hälsar Utbildningskommittén.