NEJ till avtalsförslag

IF Metall tillsammans med övriga förbund i Facken inom industrin säger nej till avtalsförslaget från de opartiska ordförandena (opo). Totalt avtalsvärde på 4,5 procent över 29 månader var förslaget. – Avtalsvärdet är oacceptabelt lågt. Det krävs väsentligt högre löneökningar för att kunna träffa ett avtal, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson och IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

En återhämtning av ekonomin har skett de senaste månaderna och därmed industrins konkurrenskraft.
– Detta ger stöd till en högre löneökningstakt än den som opo föreslår i sin hemställan, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Förslaget från opo som Facken inom industrin och dess förhandlingsdelegationer tog emot under måndagen saknar också helt nödvändiga avsättningar för arbetstidsförkortning, deltidspension samt en låglönesatsning.
– Detta gjorde det omöjligt för oss att säga ja, och om vi ska kunna säga ja till en slutlig hemställan från opo måste det totala avtalsvärdet vara högre, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Nästa steg i avtalsrörelsen efter dagens nej är slutförhandlingar och en slutlig hemställan om ett nytt förslag till avtal innan den 31 oktober, då nuvarande avtal löper ut.

Följ avtalsrörelsen på ifmetall.se/avtal2020 för information och nyheter.