IF Metall och facken inom industrin har satt märket

Ett totalt avtalsvärde på 5,4 procent över 29 månader är innehållet i avtalet som IF Metall och övriga Facken inom industrin har nått fram till efter tuffa förhandlingar. ”Det är ett högre värde i årstakt jämfört med förra avtalet. Det är det nya märket”, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson (mitten) tillsammans med övriga förbundsordförande i Facken inom industrin på morgonens pressträff.

Årstakten blir 2,23 procent och avtalet gäller från och med i dag den 1 november. Det är det nya märket för avtalen inom industrin, men också en nivå som kan vara normgivande för resten av arbetsmarknaden.
– Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar, säger Marie Nilsson.

Förutom löneökningar ingår även avsättningar för de olika systemet om deltidspension, vilket var krav för den gemensamma plattformen i Facken inom industrin.

En låglönesatsning har varit en väldigt viktig del för oss och LO förbunden

Marie Nilsson, förbundsordförande i IF Metall

I avtalet ingår också IF Metalls gemensamma krav inom LO-samordningen om en särskild låglönesatsning. Dessutom medför avtalsperiodens längd på 29 månader att även försäkringsuppgörelsen från april i år mellan LO och Svenskt Näringsliv träder i kraft.
– Denna del har varit väldigt viktig för oss i IF Metall och övriga LO-förbund, säger Marie Nilsson.

Fakta:
Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent från den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022.

Avtalen gäller från i dag den 1 november till och med den 31 mars 2023.

De sista 12 månaderna är uppsägningsbart.