Nytt arbetstidsavtal från årsskiftet

Nytt arbetstidsavtal från årsskiftet

Verkstadsklubben och företaget har tecknat ett nytt arbetstidsavtal för VCT som träder i kraft den 1 januari 2021.

– Det har varit långa och tidvis frustrerande diskussioner med en företagsledning som inte velat möta oss i våra önskemål om förbättrade villkor och en långsiktig trygghet för våra medlemmar, säger Glenn Bergström, ordförande i Volvo Car Verkstadsklubb.

Glenn beskriver att det har varit en lång och krokig väg fram till ett nytt avtal och klubben har försökt att hitta en rad kompromisslösningar utifrån de förutsättningar ledningen presenterat.

– I varje förslag vi lagt har vi fått nej med hänvisning till att det är för dyrt eller inte når upp till volymmålen. Det har varit oerhört frustrerande.

– Företaget hävdar att de inte behöver mertiden, men samtidigt har vi konsekvent sagt nej till krav från företaget om att skapa luckor mellan skiften som vi hade tidigare, för att köra igen tappad produktion.

– Det har vi redan provat och företaget kunde inte hantera det på ett bra sätt vilket ledde fram till att vi sade upp avtalet förra gången.

Glenn menar i grund och botten att det här bara handlar om kostnadsbesparingar och att Torslandafabriken är rejält underinvesterad i jämförelse med övriga Volvofabriker, vilket leder till ständiga produktionsstörningar och krav på övertid.

– Företaget sparar cirka 200 miljoner per år med det nya arbetstidsavtalet. Det sorgliga är att högsta priset kommer troligtvis våra medlemmar betala i form av övertider om tiden inte räcker till.

Nya arbetstider

Skift              Arbetstider                         Rast (obetald)                     Pauser (betald)

Dagtid          
Mån–Fre         06.30 – 15.18                       30 min                                 18 min+12 min
Kvällstid
Mån–Fre         15.18 – 23.54                       30 min                                 18 min+12 min
Tvåskift        
Mån–Fre         06.30 – 14.48                       30 min                                 18 min+12 min
Mån–Fre         14.48 – 23.54                       30 min                                 18 min+12 min

Nattskift TA/TB/TC
Första natten  21.54 – 06.30                       Betalda måltidsuppehåll 30 min + 18 min + 12 min
Övriga nätter  23.54 – 06.30                       Betalt måltidsuppehåll 18 minuter

All mertid till individens tidbank

50/50 avtalet och schemalagda ledigveckorna försvinner, vilket innebär att en full arbetsvecka ger följande intjäning i den individuella tidbanken. 

Dagtid:                                                      210 minuter

Kvällstid:                                                   210 minuter

Tvåskift:                                                    210 minuter

Nattskift TA/TB/TC:                                    97 minuter

Ledighet mellan Jul & Nyår samt 2 klämdagar

I samband med förhandlingarna är fack och företaget överens om att samtliga berörda arbetstidsformer alltid är lediga mellan Jul och Nyår.

I avtalet fastställs även ledighet för klämdagen i samband med Kristihimmelsfärd som är återkommande varje år. Dessutom ytterligare en dag, som kan variera och fastställs i ett partsammansatt processråd.

Inarbetning sker med 55 minuter per vecka för alla skift utom natten som arbetar in 48 minuter per vecka

Bibehållet VCT tillägg

För samtliga som omfattas av arbetstidsavtalet utgår ett VCT tillägg: 1600 kr

Nya OB tillägg:

I samband med att arbetstiderna förändras justeras även de schabloniserade OB tilläggen enligt följande:

Schablon OB Tvåskift: 3220 kr

Schablon OB kvällstid: 6440 kr                  

Schablon OB nattskift: 7522 kr

Arbetsgrupp ser över flexibilitet och trygghetsväxel

Under förhandlingarnas gång har parterna diskuterat utifrån våra olika behov av flexibilitet och trygghet. Vi är överens om att det kommer finnas tillfällen framöver då vi behöver en möjlighet att växla ner produktionen, utan att behöva balansera om fabriken eller ändra bemanningen.

En arbetsgrupp ska utses som får i uppdrag att utreda och presentera förslag på hur en sådan växel ska utformas samt vilka olika förutsättningar som gäller för respektive produktionsenhet. Ett sådant förslag ska presenteras innan semestern 2021.

Mer information

Med tanke på att vi fortfarande befinner i en pandemi och våra möjligheter att träffas i större sammanhang är väldigt begränsade har vi ingen möjlighet att föra en dialog och kunna ställa frågor i den utsträckning vi brukar.

Klubben kommer att försöka fånga upp så många frågeställningar som möjligt för att ge svar i kommande nummer av medlemstidningen Fördelaren.

Klubbstyrelsen
Volvo Car Verkstadsklubb