IF Metall ansluter till partsöverenskommelse om LAS

Efter nya förhandlingar mellan IF Metall, Svenskt Näringsliv, PTK och Kommunal har IF Metall valt att ansluta sig till partsöverenskommelsen om trygghet och omställning.

Viktiga framgångar har nåtts kring visstid och hyvling, som gör att helheten nu är så bra att IF Metalls förbundsstyrelse beslutat att ställa sig bakom uppgörelsen. Samma beslut har också fattats av Kommunal.

Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare och Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall.

Sedan tidigare innehåller partsöverenskommelsen ett bra system för kompetensutveckling och en viktig begränsning av långa inhyrningar. Båda dessa åtgärder behövs för att stärka anställningstryggheten för IF Metalls medlemmar.

– Efter de nya förhandlingarna mellan oss i IF Metall, Svenskt Näringsliv, PTK och Kommunal har vi täppt igen avgörande brister. Nu är överenskommelsen så pass bra att IF Metall kan ansluta sig. Det är glädjande att även Kommunal gör samma bedömning, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

IF Metall och Kommunal har förhandlat fram tydliga förbättringar när det gäller visstid. Idag ska den som har varit visstidsanställd i minst 24 månader under en femårsperiod erbjudas en tillsvidareanställning. I den ursprungliga överenskommelsen mellan PTK och Svenskt Näringsliv ändrades den regeln till 18 månader. I den nya partsöverenskommelsen, där IF Metall och Kommunal ingår, ska den som varit visstidsanställd i minst 12 månader under fem år få en tillsvidareanställning.

– Vi har alltså lyckats halvera kvalificeringstiden för en tillsvidareanställning, från 24 till 12 månader. Och vi har satt spärrar för ett eventuellt missbruk av reglerna genom att arbetsgivare som blandar visstider med vikariat för att slippa tillsvidareanställa ska betala skadestånd, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä

Även hyvling av arbetstid regleras i den nya partsöverenskommelsen, genom turordningsregler och en omställningstid på mellan en och tre månader.

– IF Metall har alltid ansett att vi behöver vara med och försvara våra medlemmars intressen. Vi kan inte låta de viktiga frågorna om trygghet och omställning lösas av andra. I och med beslutet att ställa oss bakom partsuppgörelsen med de viktiga justeringarna har vi tagit det ansvaret. Och vi hoppas att fler LO-förbund ansluter sig, säger Marie Nilsson.

Att IF Metall ansluter sig till partsöverenskommelsen innebär inte att förbundet har sagt slutgiltigt ja eller ner till hur anställningstryggheten ska förändras.

Det innebär i praktiken att vi har nått ett så bra förhandlingsresultat mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal att vi är beredda att gå vidare med partsöverenskommelsen i förhandlingar mellan parterna och politiken. Först när de förhandlingarna är klara har vi ett reellt, slutgiltigt förslag att förhålla oss till och besluta om, säger Veli-Pekka Säikkälä.